Arıza Çeşitleri

Supapta hasar aşağıdaki nedenlerden dolayı oluşur;

Yanlış Supap Montajı
Doğru Supabın Hatalı Montajı
Hatalı Araç Kullanımı
Supapta İmalat Hatası

1. Yanlış Supap Montajı

Motora uygun olmayan bir supap veya aksesuarı aşağıda tanımlanan nedenlerden yanlışlıkla takıldığı takdirde hasar neden olabilir. Boyutların orijinal parçaya benzemesi montaj için yeterlilik sağlamaz.
Hatalı Markalama
Hatalı Ambalaj
Benzer Boyutlar
Farklı Marka
Bilinçsiz Seçim

2. Doğru Supabın Hatalı Montajı

Bir supap motora montaj manuelinde yazılan talimatlara uygun olmayan koşullar ve metodlarla takıldığı taktirde hasara uğrayabilir.
Supap Piston ayarının uygunsuzluğu
Supap Gayd boşluğunun uygunsuzluğu
Gayd çakma ve raybalama metodlarındaki hatalar
Baga ve Gaydlarda supap ekseninden kaçıklık
Hatalı markalama
Supap üzerinde taşlama, zımparalama gibi yöntemlerle tashih

3. Hatalı Araç Kullanımı

Araç sürücüsünün ihmalinden, bilinçsizliğinden kaynaklanabilecek supap hasarları bu grupta tanımlanmıştır.
Aracın periyodik bakımlarının ihmali
Motorun aşırı zorlanarak supaplarda yeterli soğutma yapılamaması
Kötü yakıt kullanımı
Onaysız LPG veya performans artırıcı katkı kullanımı

4. Supapta İmalat Hatası

Boyutsal hatalar 
Doğrusallıktan, dairesellikten ve sızdırmazlıktan sapmalar 
Kaplama dökülmesi, pürüzlülük, çarpma, çentik gibi yüzeysel kusurlar 
Isıl İşlemlerde uygunsuzluklar
Malzeme hataları

Supaba Gayd Sarması

1 Supaplar montaj sırasında montaj koşullarına uyulması
2 Uygun dökümden gayd kullanılmaması
3 Supap gayd boşluğu montaj koşullarına uyulmaması
4 Supap krom kaplamasının uygunsuzluğu ve sap yüzey pürüzlülüğünün yüksekliği
5 Aracın yağlama yapmaması
6 Kötü yakıt kullanılması ve kurum gayd içerisine yoğunlaşması
7 Yüksek hararet yapması
8 Kapağın su kanalları kapalı olması
9 Silindir Kapağın temizliğine dikkat edilmesi
Yukarıdaki nedenlerle bir süre sonra supap-gayd ara boşluğu aşınan partiküllerle dolarak supabın sıkışmasına yol açar. Bu safhada normal hareket edemeyen supap pistona çarparak tırnak veya boyun bölgelerinden kopmaya zorlar.

 

Supaba Piston Çarpması

Supap ve Piston arasında senkronize bir hareket vardır. Pistonun supaplara en yakın olduğu konumlarda supaplar kapalı durumdadır. Ancak supap ayarının iyi yapılmaması, motorda çalışma sırasında bozulması veya supap-piston asenkronizasyonu supabın darbe almasıyla sonuçlanır. Bu durum supabın tırnaklardan kurtulmasına veya boyundan kopmasına neden olur.

Supapta Yanma veya Kırılmalar

Supapların sedelerinde yanma ve kırlımalar genellikle supap baga montajında uygunsuzluk veya baganın zaman içerisinde aşınmalar sonucu supap sedesine tam basmaması gibi nedenlerle meydana gelirler.

Supabın Tırnaktan Kurtulması

Supapların montajında uygun tırnak kullanılması ve tırnak ısıl işleminin uygun şekilde yapılması büyük önem taşır. Uygun olmayan yukarıdaki durumlar sonucu supabı tutan tırnağın tırnak yuvasından kurtulması sonucu supap, gayddan sıyrılarak pistona doğru sarkar ve pistondan aldığı darbelerde kopmaya kadar gidebilecek hasara uğrar.

Supabın Kaynak Bölgesinden Kırılması

Supapların kaynak bölgelerindeki kırılmalar bu bölgedeki kaynak operasyonunun iyi yapılmadığını gösteren bir imalat hatasıdır. Bu bölgede kaynağın iyi yapışmaması, doğrultma veya taşlama işlemleri sırasında oluşan bir çatlak veya iyi gerilim alınmama gibi yapısal bozukluk kaynak bölgesinden kopmaya yol açar.

Supapta Yanma veya Kurumlama

Supapların kullanıcı hatasından hasara uğraması kötü yakıt kullanımı, periyodik bakımların ihmal edilmesi sonucu ortaya çıkar. Bu ihmaller supapların kurumlanması, yanması veya gayd sarması şeklinde supap hasarlarına yol açar.

Supap Papucunda Aşınmalar

Supapların sap uçlarında külbütör teması ve yay tansiyonu nedeniyle zamanla aşınmalar meydana gelir. Yüksek külbütör sertlikleri, supap sapucu sertlik ve derinliklerinin uygunsuzlukları veya aşırı yay tansiyonu bu aşınmanın zamanından önce meydana gelmesine neden olur.

Supabın Tırnaktan Kopması

Supaplar motor içerisinde tırnaklar vasıtasıyla tutunurlar. Tırnak yuvaları supapların en küçük kesitli bölgeleridir. Bu bölgeler yüksek çekme ve yüksek aşınma dayanımı gerektirdiği için diğer supap bölgelerine göre daha sert yapılırlar. Isıl işlemler sırasında oluşabilecek çatlak veya yüksek gerilimli bir yapı, talaşlı imalat sırasında küçük bir çentik, supapta çalışma sırasında yüksek titreşim veya yüksek yay tansiyonu bu kırılmayı oluşturur.

Supap Sedesinde Aşınmalar

Supapların sedelerinde bir heterojen aşınmayla zamanla kaçırma denilen ve araç performansını düşüren bir hasarla karşılaşılır. Supap veya temas halinde olduğu baganın uygun olmaması, bu iki parçanın sızdırmazlık sağlayacak şekilde oturmaması veya yüksek yay tansiyonu probleme neden olabilir.